WAT BIEDT EEN INFOPUNT OPVOEDING


 • Een luisterend oor voor vragen over opvoeding.
 • Informatie over allerlei opvoedingsthema’s.
 • Advies over opvoeding.
 • Activiteiten die je helpen bij de opvoeding.

Iedereen die kleine of grote kinderen opvoedt,
heeft wel eens vragen.


 • Mijn baby slaapt nog niet door.
 • Hoe ga ik om met de driftbuien van mijn peuter?
 • Mijn kind is verlegen.
 • Hoe stel ik regels en grenzen?
 • Mijn zoon zit altijd aan zijn computer.
 • Onze dochter vindt co-ouderschap maar niks.
 • Hoe spreek ik met mijn puber?
 
Centrum Algemeen Welzijnswerk Midden West-Vlaanderen, ambulante deelwerking Kind en Gezin Regio Roeselare Centrum voor Opvoedingsondersteuning (dienst van het OCMW Roeselare) Sociaal Huis welwel (Stad Roeselare) Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding Roeselare Centrum voor Leerlingenbegeleiding Mandel en Leie
Agentschap Jongerenwelzijn, team preventie West-Vlaanderen